Brajlpunkt

Tu jesteś:

Strona główna » Kursy brajla
a

Kursy brajla

Zapraszamy osoby niewidome, słabowidzące a także WIDZĄCE do skorzystania z oferty nauki czytania i pisania w alfabecie Braille’a. Kursy prowadzimy indywidualnie, natomiast istnieje możliwość przeprowadzenia kursu dla małej grupy (w przypadku osób widzących).

Nauka czytania Braille’a polega na opanowaniu umiejętności rozpoznawania znaków za pomocą dotyku. Osoba niewidoma czyta tekst przesuwając palcem wzdłuż linii wypukłego tekstu, wcześniej musi jednak nauczyć się rozpoznawać poszczególne znaki brajlowskie. Kluczową rolę w procesie nauki odgrywa specjalista, który opracowuje indywidualny program nauczania, dostosowany do potrzeb i możliwości kursanta.

Pisanie w systemie Braille’a może odbywać się za pomocą różnych narzędzi, takich jak specjalne mechaniczne lub elektroniczne maszyny do pisania czy elektroniczne notatniki brajlowskie z klawiaturą przystosowaną do pisania w alfabecie Braille’a oraz monitorem brajlowskim. Podobnie jak w przypadku czytania, także w pisaniu niezbędna jest pomoc specjalisty, który pokazuje jak prawidłowo korzystać z tych narzędzi oraz uczy poprawnego zapisu poszczególnych znaków.

Kursy są prowadzone przez Instruktora z certyfikowanymi uprawnieniami przez Polski Związek Niewidomych od 2008 roku.

Korzyści z opanowania Braille’a

Opanowanie posługiwanie się systemem Braille’a przynosi liczne korzyści dla osób niewidomych i słabowidzących, ale nie tylko. Po pierwsze, umożliwia im samodzielne czytanie i pisanie, co jest niezbędne w procesie edukacji oraz funkcjonowania w życiu codziennym. Po drugie, pomaga w rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia oraz koncentracji. Po trzecie, pozwala na uczestnictwo w życiu kulturalnym poprzez czytanie książek, czasopism czy nut. Warto także wspomnieć o aspekcie społecznym – nauka systemu Braille’a sprzyja integracji społecznej osób niewidomych oraz ułatwia im komunikację z innymi ludźmi.

Tłumaczenia brajlowskie