Życie osób niewidomych i słabowidzących w codziennym świecie pełnym informacji oraz znaków wymaga dodatkowego wsparcia, aby umożliwić im samodzielność i pełne uczestnictwo w różnych dziedzinach życia. W tym kontekście etykietki dla osób niewidomych odgrywają kluczową rolę, umożliwiając im dostęp do podstawowych informacji o produktach, usługach czy miejscach. Etykietki dla osób niewidomych są kluczowym elementem umożliwiającym pełniejsze uczestnictwo tej grupy społecznej w życiu codziennym. Dostarczają one niezbędnych informacji, ułatwiając tym samym samodzielność osób z różnymi dysfunkcjami wzroku. Ich stosowanie przyczynia się także do zwiększenia świadomości społecznej i eliminowania barier komunikacyjnych oraz dostępowych, prowadząc tym samym do większej integracji społecznej.

Zastosowania etykietek brajlowskich

Etykietki dla osób niewidomych znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Podstawowym celem ich stosowania jest zapewnienie dostępu do miejsc, informacji o produktach i usługach, co przyczynia się do zwiększenia samodzielności oraz jakości życia osób z niepełnosprawnością wzroku.

Etykietki z nazwą produktu, informacjami o składzie i dawkowaniu powinny być obecne na lekach, kosmetykach, artykułach spożywczych czy środkach czystości. Pozwalają one osobom niewidomym na samodzielne zidentyfikowanie produktu, a także zapoznanie się z ważnymi dla nich informacjami.

Producenci sprzętów powinni coraz częściej stosować etykiety brajlowskie na przyciskach, pokrętłach i suwakach funkcyjnych na urządzeniach codziennego użytku, takich jak telewizory, radia, kuchenki, ekspresy czy pralki. Dzięki temu osoby niewidome mogłyby samodzielnie korzystać z tych urządzeń.