Brajlpunkt

Tu jesteś:

Dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego i specjalistycznego oraz oprogramowania

1. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok 04-O (pierwsza grupa inwalidzka, całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji ze względu na wzrok) mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości do 90% w ramach Programu” Aktywny Samorząd” na zakup:

• sprzętu elektronicznego, jego elementów oraz oprogramowania – maksymalna wysokość dofinansowania to 8.000,00 złotych;

• sprzętu specjalistycznego – urządzeń brajlowskich i lektorskich – maksymalna wysokość dofinansowania to 12.000,00 złotych.

2. Osoby z umiarkowanym oraz lekkim stopniem niepełnosprawności (II i III grupa inwalidzka, całkowita i częściowa niezdolność do pracy) mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości maksymalnie 95% do zakupu sprzętu elektronicznego i oprogramowania w ramach programu „Likwidacja barier w komunikowaniu oraz barier technicznych”. Kwoty na dofinansowanie zakupu są w tym przypadku o wiele niższe i można je szacować na poziomie około 2.500,00 zł do zakupu sprzętu komputerowego, około 1.500,00 zł do zakupu smartfona. Nie są to kwoty oficjalnie obowiązujące jak w przypadku programu Aktywny Samorząd tylko orientacyjne, wynikające z naszego doświadczenia z ostatnich lat. Oczywiście można wybrać droższy sprzęt. W tym przypadku wkład własny będzie odpowiednio wyższy.

tablet i laptop