Brajlpunkt

Jaka jest historia druku w alfabecie Braille’a?

czytanie opuszkami palców

Druk w alfabecie Braille’a odegrał znaczącą rolę w poprawie jakości życia osób niewidomych, umożliwiając im zdobycie edukacji, czytanie i pełniejszy udział w społeczeństwie. Dzięki Louisowi Braille’owi i jego wynalazkowi, niewidomi ludzie zyskali dostęp do informacji i możliwość samodzielnego przekazywania ich innym. Oto krótka historia druku w alfabecie Braille’a.

Kim był Louis Braille?

Louis Braille urodził się we Francji w 1809 roku. W wieku 3 lat utracił wzrok w wyniku wypadku w warsztacie ojca. Mimo swojego kalectwa, wykazywał ogromne zainteresowanie nauką i edukacją. W wieku 15 lat, będąc uczniem szkoły dla niewidomych, Louis Braille opracował system dotykowego pisma, który stał się podstawą współczesnego alfabetu Braille’a. Początkowo system składał się z 12 punktów wyróżniających różne litery, cyfry i znaki interpunkcyjne. Pomysł Braille’a spotkał się początkowo z oporem ze strony nauczycieli w szkole dla niewidomych. Jednak z czasem system zyskiwał na popularności i uznaniu wśród niewidomych i niedowidzących.

Rozszerzenie i adaptacje alfabetu

W kolejnych latach system Braille’a był rozwijany i dostosowywany do różnych języków i pism, co umożliwiło niewidomym dostęp do literatury i edukacji w swoim języku ojczystym. W 1932 roku na międzynarodowym kongresie zjednoczenia niewidomych w Warszawie zostały przyjęte międzynarodowe zasady dotyczące alfabetu Braille’a. To ujednoliciło zasady pisania w Braille’u i przyczyniło się do jego globalnego uznania. Oferując tablice w alfabecie Braille’a w Poznaniu, przypominamy, że są one obecnie szeroko używane na całym świecie i stanowią podstawowe narzędzie do komunikacji dla osób niewidomych i niedowidzących. Pismo Braille’a jest stosowane w książkach, materiałach edukacyjnych, napisach na tabliczkach, a nawet w oznaczeniach na różnych urządzeniach.