Bulging graphics Site brajlpunkt.pl - skip to content

Bulging graphics

Thanks to bulging graphic the blind people can analyze, using their sense of touch, the silhouette and the most important details of an illustration, drawings of different things, maps, pictures, diagrams and things like that, which seeing people look at using their sense of sight.

Bulging graphic helps the blind people to imagine things they are not able to see, for example silhouettes of buildings, city maps, symbols etc.

By using bulging graphic it is possible to present to a blind person things that are abstract to her/him and it is also invaluable in orientation in space.

Na papierze pęczniejącym

Usługa polega na wydruku na specjalnym papierze grafik, których czarne elementy stają się wypukłe, kolorowe pozostają płaskie. Dzięki technice wydruku na papierze pęczniejącym możemy udostępnić osobom niewidomym zarys wszelkiego rodzaju grafik w formie wypukłej.

Ważne, żeby wypukłe były tylko najważniejsze elementy z pominięciem mniej istotnych szczegółów, tak, żeby obraz na papierze pęczniejącym był dla osoby niewidomej czytelny.

Wypukłe pismo standardowe

Oferujemy wydruk pisma standardowego w większości dostępnych czcionek za pomocą tłoczonych punktów. Wypukłe pismo standardowe, tak jak w edytorze tekstu może mieć wybraną wielkość, pogrubienie, może być pisane kursywą.

Grafika brajlowska

Oferta obejmuje tłoczenie na papierze lub folii grafik brajlowskich za pomocą punktów brajlowskich (wykresy, schematy, figury geometryczne).