Grafika wypukła brajlpunkt.pl - przejdź do treści

Grafika wypukła

Dzięki grafice wypukłej osoby niewidome mogą obejrzeć za pomocą zmysłu dotyku zarys i najważniejsze szczegóły ilustracji, przedmiotów, map, obrazów, wykresów i innych, które osoby widzące oglądają za pomocą zmysłu wzroku.

Grafika wypukła pomaga osobom niewidomym wyobrazić sobie to czego nie są w stanie zobaczyć na przykład zarys budynku, plan miasta, symbole. Za pomocą grafiki wypukłej można przedstawić osobie niewidomej pojęcia dla niej abstrakcyjne, jest nieoceniona także w orientacji przestrzennej.

Na papierze pęczniejącym

Usługa polega na wydruku na specjalnym papierze grafik, których czarne elementy stają się wypukłe, kolorowe pozostają płaskie. Dzięki technice wydruku na papierze pęczniejącym możemy udostępnić osobom niewidomym zarys wszelkiego rodzaju grafik w formie wypukłej.

Ważne, żeby wypukłe były tylko najważniejsze elementy z pominięciem mniej istotnych szczegółów, tak, żeby obraz na papierze pęczniejącym był dla osoby niewidomej czytelny.

Wypukłe pismo standardowe

Oferujemy wydruk pisma standardowego w większości dostępnych czcionek za pomocą tłoczonych punktów. Wypukłe pismo standardowe, tak jak w edytorze tekstu może mieć wybraną wielkość, pogrubienie, może być pisane kursywą.

Grafika brajlowska

Oferta obejmuje tłoczenie na papierze lub folii grafik brajlowskich za pomocą punktów brajlowskich (wykresy, schematy, figury geometryczne).

Tablice tyflograficzne

Proponujemy wykonanie tablic tyflograficznych (z grafiką wypukłą dla niewidomych) na takich materiałach jak PCV, pleksi, metal (płyty dibond).